0545 - 273818 de-komeet@hotmail.com

Wie zijn wij

Organisatorisch zijn we een stichting met een bestuur van zeven mensen. Ieder bestuurslid heeft zo zijn/haar taak. Juridisch kennen we dus geen leden, maar we functioneren als een vereniging. Dat wil zeggen dat we in nauw contact met de “leden” ons programma maken en dus ook na afloop van een ledenavond peilen wat iedereen er van vond. Eens per jaar wordt er een programma voor het volgende seizoen gemaakt, waarbij de inbreng en ideeën van de leden heel belangrijk zijn. De nadruk van de ledenavonden ligt de laatste jaren sterk op het “zelf doen”. De ledenavonden zullen afwisselend zijn, omdat we niet werken met een vaste “huisparagnost”. Een aantal van de ledenavonden worden geleid door eigen leden die met een bepaald onderwerp veel ervaring hebben. Sommige ledenavonden worden geleid door een paragnost of een magnetiseur.

We hebben op dit moment 48 leden. Het ledenaantal dat een ledenavond bezoekt wisselt afhankelijk van het onderwerp. De groepsgrootte is dan gemiddeld 17 leden.

Wat we op de ledenavonden doen is het trainen van je eigen intuïtie. We zoeken geen contact met overledenen of anderszins. Wel doen we dingen die bekend staan als “psychometrie”, dus het invoelen van foto’s of voorwerpen en het daarna verifiëren bij de bezitter(ster) wat we ervan gemaakt hebben.

Ook healing in combinatie met het invoelen van andere problemen is een vast jaarlijks terugkerend onderwerp. Het bijzondere van de huidige groep is dat een ieder werkt op zijn/haar eigen niveau. We respecteren elkaar zoals we zijn; en in hoe ver we zijn en dat is heel bijzonder!

De openbare avonden worden altijd geleid door een paragnost van buiten De Komeet. Ook niet-leden zijn dan welkom. Deze paragnosten hebben zo elk hun eigen stijl, maar dan gaat het wel om “boodschappen van de ander zijde”. Doorgaans worden de openbare avonden goed bezocht.